×

תנאי שימוש באתר

 1. כללי
  1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר ד״ר אודי בר (להלן: “האתר”) ועל כל רכישה שתתבצע באמצעות האתר ו/או רכישה טלפונית, והוא מהווה הסכם מחייב בין המשתמש לבין ד״ר אודי בר – רפואה מתקדמת (להלן: “מפעיל האתר”). קרא תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעיל האתר, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו.​
  2. אתרdr-barr.co.il ואו dr-barr.com הינו אתר ישראלי המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרי קוסמטיקה ובישום ברשת האינטרנט בתחומי ישראל. האתר מופעל ע”י מפעיל האתר שכתובתו רחוב החשמונאים 68 תל-אביב, ע.מ. 022536924, טלפון: 03-6853385, פקס: 03-6853384 כתובת אימייל: info@dr-barr.co.il . כל הזכויות לתכנים ולעיצוב הגרפי המופיעים באתר זה שמורות למפעיל האתר.
  3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  4. השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעיל האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לפעולות שיבוצעו על ידי צד שלישי כלשהו. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעיל האתר. הוראות אלה חלות, ללא הגבלה, על כל המשתמשים באתר.
  5. באתר רשאי להשתמש כל אדם המחזיק ברשותו ועל שמו כרטיס אשראי תקף. לא תינתן האפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיאשר מפעיל האתר.
  6. בכל שאלה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בטלפון:03-6853385 בפקס: 03-6853384 או בכתובת אימייל info@dr-barr.co.il.
  7. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.
 2. השימוש באתר
  1. הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר מהקבוע בתנאי השימוש של האתר, אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב, של מפעיל האתר ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן.(
  2. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש, ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים שבאתר.
  3. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי אם בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת ללא קבלת הסכמת מפעיל האתר בכתב ומראש ובהתאם לתנאיה ולשיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר. היה ונעשה פרסום באתר מפעיל האתר לא יהיה אחראי לתוכן הפרסומים ו/או לנזקים (בין ישירים ובין אם עקיפים) העלולים להיגרם בשל כך.
  4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מכל סוג שהוא, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 3. שינויים בתקנון

תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע”י מפעיל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 1. פרטיות
  1. מפעיל האתר יעשה כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. האתר מפעיל מערכת אבטחה מהמתקדמות ביותר הקיימות כיום בשוק, אך אין ביכולתו לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגרי המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בעניין זה.
  2. בעת השימוש באתר ייאסף מידע אודות הדפים והמודעות שהוצגו בפני המשתמש, התכנים שעניינו אותו, זמן שהייתו באתר ואילו פעילויות ביצע בו. המידע אינו מזהה את המשתמש באופן אישי לכן המידע שנאסף הינו בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. מפעיל האתר רשאי לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיו על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. מפעיל האתר רשאי להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שיעשה המשתמש באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. מפעיל האתר רשאי למסור נתונים סטטיסטיים אלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים למשתמש באופן אישי ו/או מזהים אותו באופן אישי.
  3. המשתמש יהא רשאי לבקש, בכל עת, את מחיקתו ממאגר המידע של האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים למשתמש למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידי המשתמש באתר לרבות הזמנות.
  4. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. פרטים אלו הינם אישיים וסודיים, כל שימוש שיעשה בהם בעקבות העברת הפרטים מידי המשתמש לצד שלישי הינם באחריותו בלבד בשום מקרה שהוא, מפעיל האתר לא ישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.
  5. מפעיל האתר יהיה רשאי להעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי, בין היתר, במקרה של הפרת תנאי מתנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם מפעיל האתר או מי מטעמו וכן במקרה שבו נתקבל בידי מפעיל האתר או בידי צד שלישי צו מרשות מוסמכת המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.
 2. אספקה/ הובלת מוצרים
  1. מפעיל האתר מתחייב לעשות את מירב המאמצים לספק את המוצר בתחומי ישראל עד 5 ימי עסקים מביצוע ההזמנה, וזאת בכפוף לאזור החלוקה ואילוצי חברת השילוח. חלוקת החבילות מתבצעת בימים א’-ה’ בין השעות 8:00 עד 18:00 (לא ניתן לבצע משלוחים בימי שישי וערבי חג). השליח ייצור עם הלקוח באמצעות קשר טלפוני או בהודעת טקסט על מנת לתאם את הגעתו.
   יובהר כי מפעיל האתר אינו מתחייב כי אספקת המוצר תבוצע בתוך 5 ימי עסקים, כאשר הכול כפוף לאזור החלוקה. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מועד ביצוע האספקה, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
  2. מפעיל האתר ידאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת מגורים או מקום עבודת הלקוח בתחומי ישראל בלבד ו\או לנקודת איסוף שתאושר על פי שיקול הדעת הבלעדי של מפעיל האתר, כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה, בתוך 5 ימי עסקים. יובהר כי עלות המשלוח מופיעה בדף ההזמנה, הלקוח יזוהה ע”י תעודת ה זהות וכרטיס אשראי.
  3. איסוף עצמי ממרפאת מפעיל האתר ללא עלות ובתיאום מראש. כתובתנו: החשמונאים 68, תל אביב, קומה 2, בימים: א׳-ה׳, בין השעות: 10:00 עד 19:00. ההזמנה תהיה מוכנה במרפאה עד 3 ימי עסקים מביצוע ההזמנה ותישמר למשך 10 ימים במהלכם נציגינו ייצרו עם הלקוח קשר טלפוני ו/או בהודעת טקסט לתיאום איסוף. הלקוח יזוהה ע”י תעודת זהות וכרטיס האשראי בו בוצעה העסקה.
 3. מועד השלמת הזמנה
  1. מפעיל האתר יתייחס לקליטת הזמנה אצלו אך ורק למשתמש שקיבל אישור בדבר ביצוע הזמנה לדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי המשתמש ופרטי ההזמנה.
  2. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים במצטבר: (א) אישור חברת האשראי של המשתמש כי ההזמנה שולמה במלואה; (ב) קבלת אישור הספק לגבי המצאות המוצר במלאי; (ג) אישור מפעיל האתר (להלן: “המועד הקובע”). כל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד.
 4. החזרות
  1. החזרת מוצר תתאפשר תוך 14 יום מתאריך הרכישה בלבד, כאשר המוצר חדש וסגור באריזתו המקורית, בצירוף הוכחת קנייה.
  2. מפעיל האתר יספק זיכוי, מוצר חלופי או החזר כספי לבחירת המשתמש, למעט דמי המשלוח שלא יוחזרו. ביטול עסקה יגרור חיוב בסך ₪25, גם בגין עסקאות שניתנה הטבת משלוח חינם ו/או מוזל.
  3. החזר כספי יינתן באופן בו בוצע התשלום, עד 7 ימים מיום ביצוע ההחזרה / החלפה / ביטול העסקה. החזר כספי במזומן יינתן במועד ההחזרה בצירוף הוכחת קניה בלבד.
  4. החזר כספי יינתן בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או₪ 100 – לפי הנמוך מביניהם. אם יבחר הלקוח לקבל שובר זיכוי במקום ההחזר הכספי, לא יהיה חיוב בדמי ביטול. בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי – תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 2.5% נוספים לדמי הביטול לעיל. לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים מכל סוג שהוא שנעשה בהם שימוש ו/או שיוצרו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות ו/או מוצרים שאריזתם נפתחה ושלא ניתן לארזם בשנית.
  5. בהזמנות בהן ניתנה מתנה/ות יחד עם המוצר שהוזמן, והלקוח מבקש לבצע החזרת מוצר שהוזמן ללא המתנה/ות – ינוכה ₪50 מסכום ההחזר הכספי עבור כל מתנה שניתנה ללקוח ולא הוחזרה על ידו יחד עם המוצר. על המתנה להיות סגורה באריזתה המקורית.
 5. אספקה והובלה לאזורים מוגבלים

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או על ידי גורמי האכיפה ו/או על ידי מפעיל האתר ו/או על ידי מי מספקיה (לרבות חברת המשלוחים), יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש, ועל פי המועדים שייקבעו על מפעיל האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 1. חישוב מועדים

זמני אספקת המוצרים / שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי חישוב המועדים יחל מהמועד הקובע כהגדרתו לעיל.

 1. אימות זהות או דרישת פרטים נוספים

מפעיל האתר ו/או הספקים ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

 1. עיכוב ואיחור באספקה
  1. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים כלפי המשתמש בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהלקוח הודיע למפעיל האתר בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות על פי תקנון זה. אין אחריות לנזקים מכל סוג שהוא שיכולים לקרות למשתמש כתוצאה מעיכוב ו/או אי ביצוע ההזמנה.
   יובהר כי הודעה בדבר העיכוב כאמור תינתן למפעיל האתר על ידי הלקוח בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-72 שעות מחלוף מועד האספקה, ובכפוף לאזור החלוקה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר אינו אחראי לנזקים מכל מין ו/או סוג שייגרמו ללקוח כתוצאה מעיכוב ו/או אי אספקת המוצר.
  2. במידה והלקוח לא יידע את מפעיל האתר בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בגין אי אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.
  3. למיטב ידיעת מפעיל האתר, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי. מוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים מהאתר עם קבלת הודעה מהספק בדבר גמר המלאי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי מפעיל האתר אינו יכול להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאותו במלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך. במקרה כאמור מפעיל האתר יחזיר ללקוח את מלוא התמורה ששולמה על ידו ואת דמי המשלוח באמצעות אמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה.
 2. הפרות וסעדים
  1. אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעיל האתר נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש.
  2. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעיל האתר או בעל הזכויות המתאים. מפעיל האתר רשאי להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתו הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעיל האתר לא ישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.
 3. הוראות התנהגות באתר
  1. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש יחולו ההוראות הבאות.
  2. המשתמש מחויב למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.
  3. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר יפר סעיף זה, ישפה את מפעיל האתר מייד עם דרישתו הראשונה, לרבות בגין כל דרישה ו/או טענה ו/או פנייה אשר תופנה אליו מצד שלישי כלשהו.
  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעיל האתר רשאי, אך לא חייב, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותו, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעיל האתר רשאי להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעת המוחלט של מפעיל האתר.
  5. מובהר בזאת, כי מפעיל האתר רשאי לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.
  6. מפעיל האתר רשאי לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משוב משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד פרסום כאמור.
 4. הגנת הצרכן/ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
  1. ניתן לבטל עסקה תוך  תוך 14 יום מקבלת התמורה.
   לקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.
  2. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לד מפעיל האתר בלבד באמצעות פקס: 03-6853384 ו/או כתובת אימייל: info@dr-barr.co.il. ביטול הזמנה מותנה בכך שהחבילה טרם הועברה לחברת השליחויות.
  3. יובהר כי החזרת המצרים תעשה בהתאם לאמור בסעיף 7.1 לעיל.
 5. הגבלת אחריות
  1. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של יצרן המוצר ו/או השירות הרלוונטיים. מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהן.
  2. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות ו/או תביעות נוספות כנגד הספק ו/או כנגד מפעיל האתר.
  3. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעיל האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
  4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמו שהוא (As Is) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפי מפעיל האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. מובהר כי האמור בסעיף זה יחול גם על כל המוצרים הנמכרים באתר.
 6. הסכמה לקבלת דברי פרסומת
  1. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו כי תוכן המידע שיישלח אליו, יש ויכלול “דבר פרסומת” כמשמעותו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 (“דבר פרסומת” – מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת) והוא מסכים לשליחתו אליו בדואר אלקטרוני ו/או בהודעת טקסט. כמו כן, ידוע למשתמש כי בכל עת יוכל הוא להתנתק מקבלת מידע זה ע”י שליחת הודעה בכתב בדואר אלקטרוניinfo@dr-barr.co.il
  2. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה, המשתמש מסכים ומאשר למפעיל האתר לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתו הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעיל האתר, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
  3. המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעיל האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת אימייל שתשלח אליו מאת מפעיל האתר, ובמקרה כזה לא יישלחו אל המשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.
  4. מפעיל האתר רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו על הליך המכירה, הספק, המוצר או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם (להלן: “המשובים”). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.
 7. קישורים
  1. ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של מפעיל האתר, אין מפעיל האתר אחראי לתקינותם / אמינותם / חוקיותם / ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן הנמצא בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים ו/או המוצרים המסופקים בהם ו/או באמצעותם. המעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים מהאתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד, ובהתאם הוא לא יוכל לבוא בטענה כלשהי למפעיל האתר בקשר לנזקים שנגרמו לו על ידי ו/או באותם אתרים ו/או בשל הגלישה לאותם אתרים ו/או בכל הקשור לנגישות אליהם.
  2. כמו כן, מפעיל האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים או עדכניים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.
  3. מפעיל האתר רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 8. שימוש בעוגיות (Cookies)

מפעיל האתר יהא רשאי לעשות שימוש ב”עוגיות”, קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. מובהר כי קבצים אלה לא יכילו כל מידע מזהה באופן אישי והמשתמש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

 1. שינויים באתר, הפסקת השירות ושירותי תמיכה טכנית
  1. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש, להפסיק את זמינות השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו ו/או מהותו ו/או לכל צורך אחר. שינויים אלו יכולים להיות בדרך של שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו. שינויים מעין אלו, עלולים ליצור בתחילה חוסר נוחות ולהיות מאופיינים בתקלות, הפסקת תקשורת וכיו”ב. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אגב ביצוען ו/או הפסקת זמינות האתר כאמור.
  2. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי על סגירת האתר. מפעיל האתר יפרסם באתר על כוונתו לעשות כן לפחות 7 ימים מראש. מובהר בזאת כי היה ורשות מסוימת תחליט על סגירת האתר, מכל סיבה שהיא, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות לא תחול כל חובה על מפעיל האתר להתריע על כך מראש ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
  3. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת, לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו תוך 7 ימים מיום פרסומו הראשון. לפיכך מפעיל האתר ממליץ למשתמש לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בתנאי השימוש בו, אם חלו.
  4. מפעיל האתר אינו מתחייב לספק שירותי תמיכה טכנית לרבות, אך לא רק, שירות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעיל האתר בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור.
 2. אבטחה
  1. האתר מאובטח באמצעות SSL פרוטוקול לתקשורת מאובטחת באינטרנט (Secure Socket Layer) . האתר עומד בתקני האבטחה המחמירים ביותר, כך שכל הנתונים שמוסרים המשתמשים במהלך הקנייה באתר נשארים חסויים ומאובטחים. תעודה דיגיטאלית מסוג Thawte SSL Web Server מותקנת על השרת ומאפשרת העברת מידע בצורה מאובטחת. התעודה הדיגיטאלית המותקנת על השרת, מבצעת את הפעולות הבאות: מאמתת שהשרת אליו מחובר המשתמש הוא אכן השרת הנכון; יוצרת ערוץ תקשורת מאובטח עלי ידי הצפנת כל המידע המועבר בין דפדפן האינטרנט לבין השרת ומבצעת בדיקה כי המידע שנשלח מהמחשב האישי יגיע בשלמותו, ללא טעויות וללא שיבושים אל האתר.
  2. מפעיל האתר מתחייב שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח לאף גורם מלבד חברת האשראי נשוא כרטיס האשראי.
  3. מפעיל האתר מיישם מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או מפעיל האתר ו/או מי מטעמו מהווה עבירה פלילית לפי הדין החל בישראל. מובהר בזאת כי למרות מנגנוני האבטחה המתקדמים שבהם משתמשת מפעיל האתר היות ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, מפעיל האתר אינו יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלו, חשיפת מידע ו/או שיבושים ו/או הפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. על כן האחריות בגין העברת מידע כלשהו על ידי המשתמש דרך האתר הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מפעיל האתר במקרה שבו מידע זה ייחשף לגופים לא מורשים.
  4. פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות מפעיל האתר. הסליקה מבוצעת בצורה מאובטחת על ידי חברת מערכת אישורית זהב מבית קארדקום בע”מ עומדת בתקן .PCI DSS Level 1
  5. המשתמש מתחייב כי לא יבצע כל פעולה אשר יש בה בכדי לחדור שלא כדין למחשבי מפעיל האתר ו/או לאתר, לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלו, לפצח את מערכות האבטחה ו/או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו ו/או לסייע בפעולות כאמור לעיל.
 3. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, סודות מסחריים, ארגון וסידור התוכן שבאתר הינם רכושה הבלעדי של מפעיל האתר בלבד או של צדדים שלישיים מפעיל האתר קיבל מהם רישיון שימוש כדין והם מוגנים באמצעות חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. זכויות הקניין הרוחני הללו, חלות בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם תוכן כלשהו מן האתר ללא קבלת רשותו המפורשת של מפעיל האתר בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההרשאה, אם ניתנה. כל הזכויות שמורות ל- dr-barr.com.
  2. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו מפעיל האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמת מפעיל האתר מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה אם ניתנה.
  3. השם “ד”ר אודי בר – רפואה מתקדמת”, סימני המסחר של ד”ר אודי בר – רפואה מתקדמת (בין אם נרשמו ובין אם לא)

וכן שם המתחם (domain name)  של האתר הם כולם רכושו הבלעדי של מפעיל האתר בלבד ואין לעשות בכל אלה כל שימוש אלא בקבלת הסכמת מפעיל האתר בכתב ומראש ובהתאם לתנאי ההסכמה, אם ניתנה.

 1. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או בנתונים המתפרסמים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, ללא קבלת הסכמת מפעיל האתר בכתב ומראש.
 1. התיישנות

למרות האמור בכל דין, תקופת ההתיישנות בתביעה בעניין השימוש באתר נגד מפעיל האתר ו/או לקוחותיה ו/או מי מטעמם ו/או כל פעולה אחרת שנעשתה באתר (לרבות רכישת מוצר) היא 12 חודשים מיום היווצרות התביעה או עילתה. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים עם האמור בסעיף זו למרות האמור בדין.

 1. שיפוי

המשתמש באתר מתחייב לשפות את מפעיל האתר ו/או לקוחותיו ו/או כל אדם ו/או כל גוף אחר מטעמו בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות שכר טרחת עו”ד ו/או הוצאות משפטיות אחרות כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה (כולו ו/או חלקו) ו/או הפרת כל זכות צד שלישי.

 1. נגישות
  1. על מנת לאפשר נגישות אתר זה לאנשים בעלי מוגבלויות, נבנה אתר זה בהתאם להוראות הנגישות המופיעות ב-Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.
  2. למרות מאמצי מפעיל האתר להנגיש את כלל האלמנטים באתר זה, יתכן ויתגלו חלקים שטרם נגישים. מפעיל האתר מבקש להבהיר כי הוא ממשיך במאמציו לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה, כולל אנשים עם מוגבלויות.
  3. בהתאם לאמור במידה ומצאתם מידע שלדעתכם לא הונגש כראוי, הינכם מתבקשים לפנות לרכז הנגישות במרפאת מפעיל האתר כתובת אימייל: perry@dr-barr.co.il
 2. הדין החל

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב בלבד.

משלוחים והחזרות

החזרות

רוצים להחליף או להחזיר מוצר שרכשתם? אין בעיה

ודאו שהמוצר לא היה בשימוש ושהוא לא נפגם או ניזוק, הגיעו למרפאת ד”ר אודי בר- רפואה מתקדמת עם המוצר באריזתו המקורית,  בצירוף קבלה או פתק החלפה (עד 14 יום מיום הקנייה) וזה הכל!

במרפאה תוכלו לקבל זיכוי, מוצר חלופי או החזר כספי לבחירתכם (למעט על דמי המשלוח).

בכל שאלה נוספת צוות שירות הלקוחות של מרפאת  ד”ר אודי בר- רפואה מתקדמת ישמח לסייע בטלפון:03-6853385  באימיילinfo@dr-barr.co.il

 

משלוחים

הזמנתם מוצר באתר? תתחדשו! עכשיו תבחרו כיצד לקבל אותו:

 1. שליח עד הבית / מקום העבודה   35  ₪.
 2. איסוף עצמי ממרפאת ד”ר אודי בר- רפואה מתקדמת–  ללא עלות ובתיאום מראש. כתובתנו: החשמונאים 68, תל – אביב, קומה 2. ימים: א׳-ה׳, בין השעות: 10:00 עד 19:00.

זמני משלוח:

 1. שליח עד הבית / מקום עבודה –  עד 5 ימי עסקים מביצוע ההזמנה, לרוב הרבה לפני כן!  ביישובים מרוחקים (אילת, יישובי הערבה, יישובים מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן)  נשתדל אך לא נוכל להתחייב להגעת השליח עד 5 ימי עסקים, כמו בשאר חלקי הארץ. לאחר קבלת ההזמנה ואישורה, החבילה תישלח באמצעות חברת שילוח. חלוקת החבילות מתבצעת בימים א’-ה’ בין השעות 8:00 עד 18:00 (לא ניתן לבצע משלוחים בימי שישי וערבי חג). השליח ייצור עמך קשר טלפוני על מנת לתאם את הגעתו.
 2. איסוף עצמי ממרפאת ד”ר אודי בר – רפואה מתקדמת –  החבילה תהיה מוכנה במשרדנו עד 3 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה ואנו נשמור אותה למשך 10 ימים במהלכם נציגינו ייצרו עימך קשר טלפוני לתיאום איסוף החבילה (ניתן לאסוף את החבילה בתיאום מראש בלבד).

מעקב אחר הזמנה:

לאחר ביצוע ההזמנה ניתן לעקוב אחר סטטוס ההזמנה בכל רגע, באמצעות כניסה ל”חשבון שלי” ובלחיצה על “היסטוריית הזמנות”.
בנוסף, יישלח אליכם אישור באימייל על ביצוע ההזמנה עם מספר ההזמנה ופרטי המשלוח.

 

Go Top