×

יפי נפש

יפי נפש, נולדים כך, מחליטים כך או שמא נסיבות החיים מאפשרות כך?
לאדם יצרים, יצרים אשר אם נזקק אותם נגלה כי הם אינם שונים בהרבה מיתר החיות. בזאת אין כל חדש, כולנו יודעים כי לבריות יצר עז ולעיתים אכזר יותר מחיות הטרף האלימות ביותר. אולם בכל זאת, אנו עדים לתופעות רבות בהם בני אדם מגלים תכונות שיש בהן משום התעלות על יצרים בסיסיים אלה. אנו מעת לעת מגלים באנשים גדלות רוח ומעשים ודעות אשר נוטים לכנותם “מותר האדם”, לאנשים המבטאים אותם נהוג לקרוא “יפי נפש” ואלה גורמים לנו להאמין כי אולי בכל זאת טוב האדם מחיית השדה.
בפרטים אשר נמצאים באיזושהי מלחמת הישרדות, תכונות בוטות כגון: תוקפנות, אכזריות או אפילו אדישות לסבל אנושי אינן נדירות. השאלה הנשאלת היא, האם מתוקף נסיבות חייהם הם הפכו כאלה או שמא הם רעים מיסודם?
לאחר מבט מעמיק יותר, ניתן לשער כי אנשים הנאבקים על חייהם, עצמאותם, מזונם או רווחתם הכלכלית והחברתית תהיה נטיה גדולה יותר לסגת אל הדחפים הבסיסיים יותר באישיותם. הם יזדקקו לכל חושיהם כדי להבטיח את רווחתם, כי עצם קיומם, הפיזי או הרוחני נמצא בסכנה מתמדת. ואכן נקל להיווכח כי בחברות מקופחות, קבוצות אתניות מדוכאות, עמים נכשלים ופרטים החיים במציאות חיים קשה, נפוצות נורמות התנהגות אשר למתבונן מהצד נראות כלא אנושיות, בעלות רמה רגשית ורוחנית נמוכה, נחותות יותר.
ישנה תפיסה רווחת כי אלה אשר אינם נאבקים עוד על קיומם, הם אלה היכולים להרשות לעצמם להיות יפי נפש. האם לדעתכם בארץ מישהו עונה על קריטריון זה?
אתם יודעים, גם באוכלוסיה אשר נראית הומוגנית למראית עין, ישנם אלה אשר נאבקים על קיומם. מסיבה זו או אחרת, הם חשים כי הם בסכנה, באיום מתמיד. תהיה זו שכבה תרבותית אשר חשה כי מקופחת, תהיה זו אוכלוסיה של חולים אשר מוגבלים משאר הבריות, יהיו אלה בעלי הפרעה רגשית אשר עולמם מאוים תמיד על ידי האחרים הבטוחים בעצמם ונטולי הקונפליקטים. יהיו אלה אפילו העניים, הנכים, האימהות החד הוריות, הערבים, היהודים, העובדים הזרים, הדתיים, החילוניים, כולם בעצם נאבקים.
כעת, אם אנו מחליטים כי אנו מסוגלים לזהות את המכנה המשותף הקיים בכל זאת בין כולנו, אם נבין כי אין באפשרותנו לשפוט את האחר, מאחר ואיננו מכירים ולו מעט ממצוקותיו. אז נהפוך גם אנחנו ליפי נפש. אם נהיה מסוגלים להניח לרגע בצד את מצוקותינו שלנו, ונבין כי לכל אחד מצוקה פרטית משלו, אז גם נוכל לגלות יותר הבנה למעשים או התנהגות אשר נראים לנו כנחותים או בזויים. בזאת בעצם נקל גם על חיינו שלנו, מאחר ונפסיק לחוש בניכור ובשיטמה ואולי גם נעורר באחרים את היכולת להתעלות ולו לרגעים מעל מצוקות היומיום ולהביט בנו כבני אדם, דומים או אפילו זהים בכל כך הרבה מובנים.
אני יודע כי הדברים קשים יותר לביצוע מאשר לכתיבה, כי אנו בעצם אומה אשר במובנים רבים נאבקת על קיומה. אזרחים רבים במדינה, כיום יותר מתמיד, חשים באיום אמיתי על חייהם ורווחתם הכלכלית, וכמובן אין לשכוח את שכנינו הקרובים אשר מנהלים מלחמת הישרדות משלהם. אך מאידך, אם נתמסר כולנו לאותה נסיגה ספונטנית ליצרינו הבסיסיים, בהחלט נאבד את ערכנו המוסף כבני אדם נאורים, מוסריים, ונהפוך את חברתנו לבלתי נעימה בעליל, אכזרית ובעלת נורמות מוסריות נחותות. עובדה אשר תשוב ותפגע בכולנו ותגרום לחיינו כאן להיות קשים אפילו יותר.

לסיכום, להיות יפה נפש זו בהחלט משימה לא קלה במציאות בה אנו חיים אך היא נחוצה לנו במיוחד, דווקא בגלל אותה המציאות.
בברכה,
ד”ר אודי בר.

Go Top